Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Composteermachine kopen

Composteermachine kopen

Een composteermachine kopen vraagt significant andere afwegingen dan de aanschaf van pompwagen of de keuze voor een afvalvervoerder. Het vraagt inzicht in de samenstelling van je bedrijfsafval en er is af te rekenen met een flink aantal vooroordelen over compost. Zo denken veel mensen, onterecht, nog steeds dat compost stinkt. Zo weten veel mensen niet dat composteren geen stankoverlast brengt.

Om het proces van een composteermachine kopen en de afwegingen die daarbij komen kijken in kaart te brengen hebben wij dit artikel geschreven. Het is de ultieme gids om te doorlopen voor de aanschaf van een composteermachine. Naast dit blog artikel bieden wij ook een gratis E-book aan. “10 dingen die je moet weten over het kleinschalig composteren van organisch bedrijfsafval.” Dat is te downloaden via de knop hieronder.

Lokale verwerking van organisch bedrijfsafval tot compost met als belangrijkste doelen kostenbesparing en werken aan het herstel en behoud van biodiversiteit.

Dat is de missie van Compostandig. Wij bouwen composteermachines en bieden composteeroplossingen voor het MKB in Nederland en Vlaanderen. Voor het leren composteren van huis tuin en keukenafval, verwijzen wij naar deze workshop.

Omdat dit artikel langer is dan normaal, vind je hieronder een inhoudsopgave. Door erop te klikken spring je gelijk naar het desbetreffende onderwerp in het artikel.

Composteren ruikt lekker!

composteren ruikt lekker

Een veel gehoord misverstand is dat composteren stankoverlast geeft en daarnaast vliegen en ongedierte aantrekt. Dat is volgens ons alleen het geval bij een compostproces dat niet goed “gemanaged” wordt. Gemanaged? Heeft een compostproces ook al een manager nodig? Nee, niet direct, maar het vraagt wel een gestructureerde voorbereiding en een bepaalde aandacht. Als die ontbreekt, dan is het mogelijk om stankoverlast te ervaren.

Gelukkig is de gestructureerde voorbereiding iets dat iedereen in een paar uur kan leren en is de aandacht niet iets dat veel tijd van je medewerkers vraagt.

Als wij in dit artikel praten over composteren, dan bedoelen wij warme of thermofiele compostering. Wij laten andere vormen van composteren zoals wormencompostering, koude compostering en bokashi buiten beschouwing.

Thermofiele compostering is een proces waarbij thermofiele bacteriën organisch materiaal afbreken tot compost. Thermofiele bacteriën zijn warmte minnende micro-organismen die gedijen bij temperaturen tussen de 45 en 70 graden Celsius.

Deze micro-organismen gaan alleen aan de slag in jouw composthoop wanneer de temperatuur, het vochtgehalte, de zuurstof en de koolstof-stikstofverhouding ideaal zijn. Dit zijn dus de voorwaarden die “gemanaged” moeten worden. Een compostmachine kan helpen een composteerproces te managen. Zoals je kan lezen in hoofdstuk 8, is een compostmachine echter niet een garantie voor een vlekkeloos composteerproces.

Een kenmerk van een goed functionerend compostproces is het ontstaan van warmte. De temperatuur in een goed georganiseerd composteerproces loopt gemakkelijk op tot 55-70 °C.

“Compostering gebeurt door activiteit van bacteriën en schimmels (micro-organismen) die van nature al op het organisch materiaal aanwezig zijn. Zij breken het materiaal af en gebruiken de producten voor hun eigen levensprocessen. Bij dit afbraakproces gebruiken ze zuurstof en ontstaan er restgassen (ammoniak en vluchtige zwavelverbindingen), koolstofdioxide, water en warmte. Het resultaat is compost, een bodem verbeterend middel met een hoog gehalte aan stabiele organische stof.”

Hoe kan er dan stankoverlast bij composteren ontstaan?

Stankoverlast bij composteren

Wij onderscheiden twee belangrijke bronnen van stankoverlast bij een compostproces. De eerste is de meest voorkomende en dat is de stank die met name in de zomer ontstaat in de bakken waarin de organische reststroom verzameld worden.

Deze bakken zijn vaak niet luchtdicht af te sluiten en bevatten materialen die een zeer hoog vochtgehalte hebben. Deze percentages lopen, afhankelijk van het materiaal, op tot waarden tussen de 70% en de 90%.

De tweede is dat tijdens het eerste afbraakproces [of rotting] de celwanden van de etensresten openbreken. Hieruit komt vocht vrij. Dit vocht hoopt zich, als gevolg van de zwaartekracht, op onder in de bak. In dat laagje vocht ontstaat een zuurstofloze [anaerobe] omgeving waar anaerobe bacteriën gedijen. Deze produceren een rotte eieren lucht. Hoe hoger de temperatuur, des te sneller verloopt het rottingsproces. Er zal daarom bij een hogere temperatuur [in de zomer] eerder stankoverlast zijn.

Dit is heel makkelijk te voorkomen door een laagje zaagsel of houtpellets op de bodem van de bak te doen. Dit laagje zorgt ervoor dat het vocht wordt opgenomen en de anaerobe bacteriën geen kans krijgen. Ook een laagje kartonsnippers of ander materiaal dat vocht kan opnemen, helpt stankoverlast voorkomen. Het ideale van zaagsel is dat het ook makkelijk af te spoelen is, waardoor de bak relatief schoon blijft.

Problemen met maden, vliegen en fruitvliegjes bij composteren

Naast stankoverlast is het toch ook mogelijk overlast van maden, vliegen, fruitvliegjes en ratten te ervaren? Dat is mogelijk en makkelijk te voorkomen.

Ook dit zijn zaken die in de regel ontstaan door een niet goed gemanaged systeem. Vliegen en maden planten zich snel voort als ze makkelijk toegang hebben tot voedselresten. Vooral in open vuilnisbakken en kliko’s kan dit problemen geven. Dit probleem is makkelijk te voorkomen door luchtdichte bakken te gebruiken. Wij adviseren hiervoor de kleine GFE-emmer.

Problemen met ratten bij composteren

Problemen met ratten bij composteren

Ratten zijn alleseters en hoewel ze hun voorkeuren hebben, eten ze nagenoeg alles dat los en vast zit. Er bestaan veel voedselbronnen waarvan men niet verwacht dat ze ratten aantrekken. Ratten en andere knaagdieren geven over het algemeen overlast.

Belangrijkste uitdaging is dus ervoor te zorgen dat deze dieren geen toegang krijgen tot de verzamelde etensresten die het compostproces ingaan EN dat ze geen toegang hebben tot de composthoop.

‘In vessel composting’ oftewel composteren in een afgesloten systeem, is de oplossing om dit te voorkomen. Bijna alle moderne compostmachines voor het composteren van organisch bedrijfsafval zijn ‘in vessel composters’.

De verschillen tussen een composteermachine industrieel een composteermachine horeca en een composteermachine voor thuis composteren.

Bij huis, tuin en keuken compostering, faciliteer je dit proces in een compostbak. Voor bedrijfsafval gebruik je in de regel een compostmachines. Voor gemeentelijk afval is er een onderscheid tussen groenafval uit plantsoenen, parken en tuinen en etensresten. Bij een composteermachine kopen is het belangrijk om te weten wat het onderscheid is tussen deze processen. Hieronder lopen wij deze verschillende manieren op hoofdlijnen langs.

Composteermachine industrieel

In de basis worden bij het composteren van reststromen van gemeentes onderscheid gemaakt tussen twee stromen. De stroom groen die uit tuinen en plantsoenen komt en de stroom die uit de keuken komt en etensresten bevat.

Dit tweede stroom [met etensresten] wordt tegenwoordig in eerste instantie vergist. Bij dat proces wordt biogas gewonnen. In tweede instantie wordt het restmateriaal gecomposteerd en gezeefde om de plastic vervuiling eruit te halen.

De foto’s zijn genomen bij een bedrijfsbezoek van de RAD Hoeksche Waard aan Attero. Zie daarvoor deze link naar de betreffende LinkedIn post en deze uitleg over het proces van vergisting.

Daarnaast is er dus nog een stroom met materiaal uit tuinen en plantsoenen maar dat verschilt nogal per gemeente. Deze reststroom wordt vaak gecomposteerd door rillen aan te leggen. Deze rillen hebben de vorm van een zandduin zoals in het voorbeeld op de afbeelding. Het aanleggen van deze rillen vraagt wel een stevig aantal m2 om de rillen aan te leggen en grote machines om de rillen te keren.

Deze manier van composteren met rillen, wordt door verschillende bedrijven zoals Van Iersel en van der Schee toegepast. Er is één initiatief dat wij hier specifiek willen benoemen en dat is het van oorsprong Friese Agricycling.

Agricycling is een vereniging van agrarische ondernemers die nutriënten, uit reststromen uit de nabije omgeving van de agrariërs, via de landbouwbodem recyclet en efficiënt omzet naar nieuwe grondstoffen. Ze maken hierbij slim gebruik van de mogelijkheden die de wet op dit moment al biedt.

Er zit namelijk een grens op het aantal m3 dat je mag composteren. Die grens ligt op 600 m3. Dat betekent dat het onder de algemene regels valt die in het Activiteitenbesluit staan in paragraaf ‘3.5.7. Composteren’. Het gaat om artikel 3.106 t/m artikel 3.110. Erg belangrijk is artikel 3.106, lid 1, waarin staat:

Deze paragraaf is van toepassing op het composteren van groenafval, dat is ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft of dat niet afkomstig is van buiten de inrichting, voor zover geen sprake is van gevaarlijke afvalstoffen, met een volume van ten hoogste 600 kubieke meter.

Zodra materiaal wordt ingenomen die niet uit eigen werkzaamheden zijn ontstaan, dan is wel een vergunning nodig.

De link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-10-01  (en dan control f op ‘compost’)

Composteermachine horeca

Composteermachine kopen horeca

Het composteren van organisch bedrijfsafval, met name in de horeca, is nog een relatief nieuw speelveld. Op de afbeelding hiernaast zie je de Compost-S9. Onze kleinste composteermachine.

Naast composteermachines zijn er de afgelopen 10 jaar een aantal in het oog springende bedrijven die het hoogwaardig verwerken van organisch bedrijfsafval als kernactiviteit hebben gemaakt. Deze activiteit is in eerste instantie gericht op het voorkomen dat het materiaal in de vuilverbranding terecht komt.

rotterzwam is zo’n bedrijf. Zij redden koffiedik van de vuilverbranding om van dat koffiedik een substraat te maken waar paddenstoelen op groeien. De collectie van het koffiedik gaat 100% elektrisch. Groen Collect is ook zo’n bedrijf. Het haalt o.a. organisch bedrijfsafval op. Na collectie gaat het materiaal naar de biovergisting. Fruit Leather maakt vegan leer van afgedankte mango’s. Kusala maakt zeep van organische reststromen als koffiedik en zo zijn er steeds meer.

Maar de hierboven genoemde bedrijven zijn, op een enkele uitzondering na, serviceverleners richting het bedrijfsleven. De organische reststromen van sommige bedrijven zijn zo fors in omvang, dat ze de verwerking in eigen hand kunnen nemen.

Opkomst van composteermachines

Met de opkomst van composteren in eigen beheer, zijn er ook compostmachines op de markt gekomen die in deze behoefte voorzien. Het zijn in de regel compacte machines die in een afgesloten “kamer” of “buis” GFE verwarmen door middel van elektriciteit. Het voordeel van deze machines is dat ze in relatief korte tijd [soms 24 uur] het volume aan GFE weten te reduceren met 90%. Het grote nadeel is dat deze machines een zeer fors energieverbruik hebben. Er zijn bij ons compostmachines bekend met een elektra verbruik tussen de 1.000 en 1.750 kWh per maand. Dat staat bijna gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van een klein huishouden!

Een ander nadeel is dat veel producenten van deze machines niet erg open communiceren over het energieverbruik. Verderop zullen wij een aantal aanbieders verder analyseren op basis van de uitkomst van het LEAF-rapport.

Composteermachine voor thuis composteren

Het VAM compostvat is een veel gebruikt vat voor het faciliteren van een compostproces ten behoeve van mensen die wonen in een eengezinswoning met een tuin.

De afbeelding hiernaast laat een VAM vat zien van een website met tweedehands artikelen. Het bestaat uit een bodemplaat, een deksel, een ronde buis met een opening waar een kleine schuif overheen past.

De methodiek is dat je het vat van boven vult en door de kleine schuif omhoog te halen krijg je toegang tot het gecomposteerde materiaal.

Daarnaast wordt de compostbak vaak gebruikt waarbij de variant met kunststof panelen aan populariteit aan het winnen is. Op de afbeelding hiernaast de Ecoo compostbak die wordt aangeboden door Compostandig.

Deze bakken faciliteren een compostproces. Ze hebben een aantal nadelen die ze niet ideaal maken voor het composteren van organisch bedrijfsafval. Omdat ze open zijn, kunnen ratten er prima een bron van voedsel in vinden. Dat kan overlast geven. Doordat ze niet geïsoleerd zijn, is het zeer lastig om jaarrond te composteren. De weersinvloeden in met name herfst en winter beïnvloeden het compostproces negatief. Daarnaast moet een composthoop periodiek gekeerd worden voor beluchting. Dat moet in deze vaten en bakken handmatig gebeuren. Door deze aspecten duurt het composteren in dergelijke omstandigheden relatief lang en is het ook relatief arbeidsintensief.

Ondanks deze nadelen is vooral de compostbak geschikt om kleinschalig organisch bedrijfsafval te composteren. Wij weten van een jachthaven die op deze manier organische reststromen van hun gasten verwerkt. Ze hebben zo weinig organisch materiaal, dat een compostbak voor hun een goede oplossing is.

Wanneer is het interessant om een composteermachine te kopen?

Als je de aanschaf van een composteermachine overweegt, dan komen er een aantal zaken samen. De eerste is dat jullie organisatie waarschijnlijk een flinke hoeveelheid organisch bedrijfsafval hebben. Bij meer dan 140 liter in de week wordt het dan interessant om te kijken naar de aanschaf van een composteermachine.

Daarnaast heeft jullie organisatie waarschijnlijk bepaalde duurzame ambities. Vaak worden partijen afgekeurd op basis van kwaliteitscontroles. Elke professional voelt het in zijn hart als dergelijke partijen worden afgevoerd. Het voelt niet goed om wekelijks volle afvalbakken met organisch materiaal af te laten voeren.

Composteermachine kopen controleer de afmetingen
Composteermachine kopen

Het composteren van jullie organisch afval, dat al kan beginnen met het composteren van het koffiedik, is dan het laaghangend fruit op weg naar de gesloten kringloop van de circulaire economie.

Waarom een composteermachine kopen?

Een composteermachine kopen wordt interessant als er een aantal zaken samen komen. Namelijk een intrinsieke motivatie om de bedrijfsactiviteiten te verduurzamen en als er ook kostenbesparingen zijn te realiseren.

Het economisch verdienmodel van een composteermachine [kostenbesparing en terugverdientijd] 

De eerste vragen die een ondernemer stelt wanneer je met een nieuwe technologie aan komt zetten: Wat kost het en wat levert het op? Dat is een terechte vraag die wij graag uitwerken in dit hoofdstuk. In het volgende hoofdstuk kijken wij naar het ecologische verdienmodel van composteren. Nu is het eerst tijd om stil te staan bij het economische verdienmodel.

Toegegeven, het afvoeren van afval is bij lange na niet zo’n grote kostenpost als personeel of inkoop van grondstoffen maar het is een post die toch aardig in de papieren kan lopen. We bekijken twee voorbeelden waarbij de kosten voor het afvoeren van het afval centraal staan en waarbij wij de potentiële kostenbesparing en daarmee ook de terugverdientijd berekenen. De voorbeelden zijn twee fictieve bedrijven maar de gebruikte getallen zijn een goede weergave van de werkelijkheid.

Eerste voorbeeld van terugverdientijd bij composteermachine kopen

We bekijken een middelgrote handelsonderneming van groente en fruit. Bij het bedrijf werken ongeveer 45 mensen. De handelsonderneming doet een kwaliteitscheck op het ingekochte groente en fruit en keurt af en toe [delen van] partijen af. Afgekeurde [delen van] partijen en losse stukken groente en fruit worden twee keer per week geleegd worden door de afval vervoerder.

Gemiddeld wordt er 2.350 kilo per maand afgevoerd. De kosten voor het ophalen, schoonmaken en terugzetten van de containers komen uit op ongeveer €16.560 per jaar.

Per jaar gaat het hier om ongeveer 28.200 kilo organisch restafval [2.350 x 12]. Deze hoeveelheid materiaal kan verwerkt worden door de Compost-L34. Deze compostmachine van Compostandig heeft een capaciteit van ongeveer 34.000 organisch materiaal per jaar. Om te zorgen voor een goede mix, adviseren wij tevens een mengmachine aan te schaffen. De Compost-L34 en de mengmachine kosten samen ongeveer €37.000. Deze investering is dan in 37.000/16.560=2,2 jaar terugverdiend.

Tweede voorbeeld van terugverdientijd bij composteermachine kopen

Maar ook voor kleinere bedrijven is het in eigen beheer composteren interessant. Dat kan financieel al interessant worden bij een flinke camping.  Een camping die een perscontainer voor restafval heeft staan en daar jaarlijks een bedrag tussen de €9.000 en €12.000 voor kwijt is, weet dat er in het restafval ongeveer 35% GFE zit.

Als deze stroom gescheiden kan worden, bespaart het jaarlijks een bedrag tussen de €3.150 en €4.200. Dan is een compostmachine in vier jaar terugverdient. Vind je dat een lange periode? Bedenk je dan dat die terugverdientermijn zich vertaalt naar een nettorendement van 25%. Die rente krijg je voorlopig niet bij de bank! 

Derde voorbeeld van terugverdientijd bij composteermachine kopen

Het terugverdienpotentieel wordt nog iets groter als er ook nog jaarlijks compost wordt ingekocht. In 2022 kosten een m3 gangbare compost ergens tussen de €26 en €46. Voor biologische compost lagen de prijzen nog een stuk hoger. Laten wij voor dit voorbeeld met een gemiddelde prijs van €36 voor gangbare compost rekenen.

Een bedrijf dat twee keer per jaar 6 kuub compost besteld, kan additioneel nog 12 x €36 = €432 per jaar besparen.

Van organisch bedrijfsafval naar compost

Geeft het gebruik van een composteermachine extra werk voor mijn personeel?

In de regel kost het composteren de werknemers geen extra tijd. Er is nu vaak al iemand die iets in zijn functiebeschrijving heeft staan over het afvalmanagement. Composteren vraagt een kleine aanpassing van de bestaande werkzaamheden. Door het huidige werkproces slim aan te passen, blijft de extra tijd in de regel beperkt. Daarnaast ontstaan vaak elders in het proces kleine tijdsvoordelen.

In de composteer-potentieel analyse werken wij dit voor jullie uit.

Wat voor soort composteermachines zijn er op de markt?

De lokale/kleinschalige verwerking van gft en swill staat in de belangstelling, en er worden steeds meer initiatieven ontplooid om dit in de praktijk toe te passen. Het doel van de verwerking is in de meeste gevallen primair volumereductie waarbij de kleinere fractie na een volumereductie van ongeveer 85% alsnog wordt afgevoerd. Secundair doel is het omzetten van het afval in een meststof.

Vanuit de circulaire gedachte is dit een positieve ontwikkeling: organisch afval wordt uit het restafval gehouden en als meststof teruggebracht in de kringloop. Compost is momenteel het enige product uit de afvalstromen gft en swill dat als meststof op de bodem toegepast mag worden.

Voor particulieren met een composthoop en andere kleinschalige toepassingen (“kleine kringloop”) wordt de regelgeving normaal gesproken niet strikt toegepast. Er is in dat geval bijvoorbeeld geen erkenning van de NVWA nodig. Een officiële definitie voor kleinschaligheid of de kleine kringloop ontbreekt echter, waardoor de situatie met betrekking tot wet- en regelgeving bij buurtcomposteren niet duidelijk is.

leAF onderzoek naar verschillende verwerkingsmethoden

Daarom heeft leAF bv in opdracht van Rijkswaterstaat Leefomgeving voor verschillende verwerkingsmethoden onderzocht of de producten die ze maken volgens de wettelijke definitie “compost” genoemd mogen worden. Wettelijk gezien is een product alleen compost als het aan de definitie voldoet die in het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet is opgenomen. De volledige naam van het rapport is “Kleinschalige verwerkingsmethoden voor gft en swill – bijdragen aan de circulaire economie binnen bestaande regelgeving en beleid”. Het is hier te downloaden.

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste punten uit regelgeving en beleid op het gebied van de verwerking van gft en swill, en geeft voor geselecteerde verwerkingsmethoden informatie over o.a. het technische principe, de uitgaande stromen en belangrijke aandachtspunten bij de uitvoering. De verzamelde gegevens zijn afgezet tegen de definitie van compost, en een aantal eisen m.b.t. de verwerking van dierlijke bijproducten. Naast de methoden voor kleinschalige verwerking is ter vergelijking ook een grootschalig composteerbedrijf opgenomen, omdat dat momenteel in Nederland de meest gangbare manier van composteren is.

Uit de verzamelde informatie blijkt dat een aantal kleinschalige verwerkingsmethoden en/of hun producten niet voldoen aan de huidige wetgeving. Het alsnog composteren van de producten die niet voldoen aan de eisen is een mogelijkheid om deze toch in de kringloop te kunnen brengen. Aspecten zoals o.a. het eventuele verbruik van elektriciteit of hulpstoffen en wat daar de gevolgen van zijn wel genoteerd maar hier wordt geen oordeel over gegeven. Die afweging valt buiten het kader van het LEAF-rapport.

Het is een buitengewoon interessant onderzoek die inzichten geeft in hoe de overheid kijkt naar kleinschalige composteren van organisch bedrijfsafval. Het is een aanrader als naslagwerk en belicht vier verschillende compostmachines die destijds op de markt waren. Helaas was Compostandig ten tijde van het onderzoek en de publicatie nog niet actief.

Wat voor soort composteermachine kopen?

In het leAF rapport dat wij in hiervoor aanhaalden, wordt ook per installatie aangegeven hoeveel het elektra verbruik is. Hieronder werken wij enkele van deze gegevens uit. Er zijn bij ons meer compostmachines bekend waarvan het vermoeden is dat ze een fors energieverbruik hebben. Op de website van de producenten en of verkopers, kunnen wij deze gegevens echter niet terugvinden. Bij de meeste machines geldt dat het precieze verbruik afhankelijk is van de capaciteit, de vochtigheid van het afval en hoe de machine gebruikt wordt.

  Elektra in kWhTarief inverbruikskosten in EUR
 Typeper weekper maandEuroper weekper maand
EcocreationEC30140602 €         0,35 €       49,00 €     210,70
 EC1004802064 €         0,35 €     168,00 €     722,40
JoraformJK51001877,4 €         0,35 €         6,30 €       27,09
RocketcomposterA5001564,5 €         0,35 €         5,25 €       22,58

Zoals je kan zien varieert het verbruik enorm. In de opsomming van de machines uit het leAF rapport, springt Ecocreation er negatief uit m.b.t. het energieverbruik.

Waarom verbruiken compostmachines zoveel energie?

De gemiddelde compostmachine is eigenlijk een wasdroger voor GFT en GFE. Een wasdroger blaast warme lucht langs je kleren zodat deze drogen. De meeste compostmachines werken volgens datzelfde principe. Met warme lucht het vocht uit het GFE halen met als belangrijkste doel om in een tijdsbestek van ongeveer 24 tot 48 uur tot een significante volumereductie te komen. Je kan je wellicht voorstellen hoe lang je zou moeten blazen om het vocht uit je T-shirt of je spijkerbroek te krijgen. Het is lastiger om je voor te stellen hoe lang je moet blazen om het vocht uit aardappelschillen of een stronk broccoli te krijgen.

Hoe weet ik of mijn compostmachine energiezuinig is?

Het makkelijkst zou zijn als de producent de machine zou voorzien van een kWh meter. Deze meet en maakt het verbruik zichtbaar. Zover wij weten is er naast Compostandig geen leverancier die zijn compostmachine voorziet van een kWh meter. Mocht je dus in het bezit zijn van een compostmachine zonder kWh meter, dan zijn er verschillende mogelijkheden om het verbruik inzichtelijk te maken. De meest voor de hand liggende mogelijkheid is om de leverancier te vragen naar het verbruik. Die zal een gemiddeld gebruik moeten kunnen geven afhankelijk van de te composteren reststroom. Daarnaast is het mogelijk om de compostmachine op een aparte verbruiksmeter aan te sluiten. Ga je een composteermachine kopen? Vergeet dan niet te controleren of hij energiezuinig is.

Is het nodig om zoveel energie te verbruiken?

Het ligt eraan wat je doel is. Als je in een zo kort mogelijke tijd een zo groot mogelijke volumereductie wilt bereiken, dan is een composteermachine met een stevige energie input een begrijpelijke afweging. In een hoogbouw omgeving met zeer beperkte ruimte, kan een composteermachine met stevige energie input een afweging zijn. Indien je zonnepanelen zoveel energie produceren dat je opbrengst hoger is dan je verbruik, dan is het aanwenden van die energie voor je composteermachine een te volgen weg.

Maar als je een duurzame bedrijfsvoering wilt organiseren, dan is het niet gewenst. Als je mooie compost wil maken, dan zijn er betere alternatieven. Als je lokaal kringlopen wilt sluiten, dan kan het ook anders. De nieuwe generatie energiezuinige composteermachines van Compostandig bieden dan een oplossing.

Waar kan ik verder nog op letten?

Tabel 1 geeft een samenvattend overzicht van de in het LEAF-rapport opgenomen verwerkingsmethoden. Per methode zijn een aantal kenmerken opgenomen in de tabel, en is aangegeven of het product direct als compost op de bodem toegepast zou mogen worden of eerst nog een composteringsstap moet ondergaan. Behoudens de Joracompost dient er bij alle machines een nabehandeling plaats te vinden. Dus een composteermachine kopen kan, als je niet oplet, uitlopen in een machine waarvan de output geen compost mag heetten.

composteermachines kopen let op deze verschillen

Is een composteermachine duurzaam?

De biodiversiteit op onze planeet staat al jaren onder druk. Het aantal planten-, schimmel-, bacterie- en diersoorten neemt af. Dat is niet zonder risico’s want biodiversiteit is van groot belang voor alle levende wezens op deze planeet. De biodiversiteit is niet alleen wat het leven mogelijk maakt, maar ook onze economische activiteiten. Composteren van organische reststromen, waaronder bedrijfsafval, levert een bijdrage aan herstel en behoud van biodiversiteit.

Het belang van biodiversiteit kan niet genoeg benadrukt worden. Wij hebben alles te danken aan de soortenrijkdom op onze planeet. De zuurstof die wij ademen, het water dat wij drinken, het voedsel dat wij eten, de grondstoffen die wij gebruiken om onze huizen, dorpen en steden te bouwen. Wij kunnen niet zonder de natuur en haar soortenrijkdom.

Zelfs bij iets alledaags als zand, is de afname van diversiteit merkbaar. Doe een web search voor “zand tekort” en je krijgt 33.000.000 zoekresultaten op dat onderwerp.

Maar de Sahara ligt toch vol met zand? Ja, dat klopt. Maar het is niet het soort zand dat wij gebruiken bij het maken van beton. Het zand in de Sahara is rond en glad als gevolg van wind en wrijving van al die zandkorrels op elkaar. Voor beton is een specifiek hoekige zandkorrel nodig.

Het Living Planet Report 2020 (LPR) van het Wereld Natuur Fonds [WNF], laat ons zien dat het wereldwijde verlies aan biodiversiteit drastisch toeneemt. Ze hebben daarbij de vijf belangrijkste bedreigingen van biodiversiteit in kaart gebracht. Het zal je niet verbazen dat menselijk handelen aan de grondslag staat.

Composteermachine en biodiversiteit

Composteermachine kopen en biodiversiteit

Organische stof in de bodem is van cruciaal belang voor de gezondheid van planten, omdat het de waterretentie verbetert, voedingsstoffen voor planten en bodemorganismen levert en de bodemstructuur verbetert. De verwijdering van organische stof (bijv. door plantenverwijdering en bodemverdichting) vermindert de talrijkheid en soortenrijkdom van meerdere groepen bodemorganismen.

Het toepassen van compost, of deze nu ter plaatse wordt gemaakt of komt van een externe bron, is daarom misschien wel de gemakkelijkste manier om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen.

In “Leve de Bodem” lezen wij de volgende opsomming van wat de rol is van organische stof in de bodem. Organische stof doet veel:

  • Het plakt bodemdeeltjes aan elkaar. waardoor er stevige kluitjes ontstaan. Dat geeft de grond een goede kruimelstructuur.
  • Het zorgt ervoor dat de grond meer vocht kan vasthouden en er dus minder vocht wegspoelt tot onder de wortels van planten.
  • Het kan voedingsstoffen vasthouden op een manier dat planten en micro-organismen ze los kunnen maken en opnemen naar behoefte.
  • Het bevat zelf voedingsstoffen.
  • Het geeft de grond een donkere kleur en daardoor warmt de grond sneller op.

Composteren is kosteneffectief omdat het minimale apparatuur vereist en de kosten van het afvoeren van organisch bedrijfsafval verlaagd door het op de plek waar het ontstaat om te zetten naar compost. Een materiaal met niet alleen een ecologische maar ook een economische waarde. Een niet te onderschatten aspect bij een composteermachine kopen.

In de tuin of op landbouwgronden kan het gebruik van meststoffen verlagen, omdat het essentiële voedingsstoffen voor planten aan de bodem toevoegt. Tuinen en landbouwgronden welke compost gebruiken die is ontstaan door het mengen van rot plantmateriaal en micro-organismen, hebben baat bij de voordelen voor de gezondheid van de bodem van dit mengsel dat rijk is aan bodembiodiversiteit.

Composteermachine kopen en SDG 15 Leven op het land

Door te composteren werk je terloops ook nog mee aan SDG 15 Leven op het land. SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

Dus gebruikt jouw organisatie de SDG’s in haar externe communicatie, MVO-beleid, CSRD rapportage en of jaarverslag? Dan kan deze SDG daaraan worden toegevoegd.

Tot slot

Er komt dus nogal wat kijken bij een composteermachine kopen. Om die keuze te vergemakkelijken biedt Compostandig een composteer-potentieel analyse aan.

De composteer-potentieel analyse is een specifiek voor jullie organisatie gemaakte analyse van het composteer-potentieel van het organisch bedrijfsafval van jullie organisatie. Het is onderdeel van een proces dat maximaal 1,5 maand duurt. Reeds eerder voerden wij een dergelijke analyses uit voor o.a. ONS BUITEN, Van Vugt Kruiden en Olympic Fruit.

Daarnaast kan je hier ons aanbod van composteermachines vinden.

Reacties zijn gesloten.