Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Composteren helpt het MKB bij CSRD-implementatie

Composteren helpt het MKB bij CSRD-implementatie

Het MKB krijgt vanaf 1 januari 2024 te maken met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze verordening op het gebied van duurzaamheid is opgesteld door de EU en verplicht bedrijven te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Composteren helpt het MKB bij CSRD-implementatie.

Wat is CSRD?

De CSRD-richtlijn is een belangrijk onderdeel uit de Green Deal en moet een bijdrage leveren aan meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Zo moet er o.a. gerapporteerd worden over de ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu. Denk hierbij aan biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten.

Wat betekent dat voor het MKB?

Je moet je dus nu al gaan voorbereiden op de implementatie van deze richtlijn, ook al is de effectieve datum voor jouw organisatie nog niet ingegaan. Dan kan je namelijk één jaar voor de startdatum beginnen met het verzamelen van de nodige data en het inrichten van de nodige rapportage structuur.

Als bedrijf komt er best een puist werk op je af. Vooral als je nog niet eerder zo breed gerapporteerd hebt op deze onderdelen van je bedrijfsproces. Hoe eerder je een start maakt om dat te gaan inrichten hoe beter. Het MKB moet uiterlijk in 2026 aan de CSRD voldoen, wat betekent dat je in 2025 CSRD-ready moet zijn en dit uiterlijk in 2024 moet inregelen binnen de organisatie. Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt overigens gezocht naar een lichtere CSRD-verplichting die beter uitvoerbaar is.

Composteren helpt het MKB bij CSRD-implementatie

Door te gaan composteren onderneem je een aantal stappen die inzicht geven over de ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu. Je gaat namelijk [verder] kijken naar de samenstelling en aard van je reststromen. De frequentie en de hoeveelheden die vrijkomen. Ook de huidige manier van werken wordt daarbij belicht.

Composteren helpt het MKB bij CSRD-implementatie

Met behulp van een composteer-potentieel analyse krijg je gedetailleerd inzage in het composteer-potentieel van deze reststromen. Compostandig zal dit vertalen naar een CO2 besparing per ton geproduceerde compost. Ook wordt inzichtelijk wat de volumereductie is die je realiseert en het effect op het aantal vervoersbewegingen in de directe omgeving van het bedrijf.

Composteren helpt het MKB bij CSRD-implementatie. Door te composteren lever je een belangrijke bijdrage aan het herstel en behoud van biodiversiteit. Maar ook aan klimaatadaptatie omdat compost het waterbergend vermogen van de bodem versterkt. LAst but not least helpt het om kunstmest gebruik terug te dringen.

Begin op tijd met het zetten van de nodige stappen en zorg dat deze data boven tafel komt. Compostandig denkt graag mee.

Meer weten over onze composteermachines en composteeroplossingen? Download dan ons gratis e-book of het factsheet van de Compost-S9. Of lees ons artikel over een composteermachine kopen.