Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Wat is het verschil tussen compost en kunstmest?

Wat is het verschil tussen compost en kunstmest?

Aangezien het wereldwijde tekort aan kunstmest in de nabije toekomst waarschijnlijk aanhoudt, ontstaan er mogelijkheden om alternatieve methoden voor het verzorgen van gewassen en het land uit te proberen. De twee bekendste oplossingen voor bemesting zijn kunstmest en compost. Daarom is het tijd om de vraag te beantwoorden wat is het verschil tussen compost en kunstmest?

Een veel gestelde vraag onder telers is: Wat is het verschil tussen compost en kunstmest? Hoe kan ik het beste de nodige voedingsstoffen aanvoeren? Zal dit opbrengst beïnvloeden? Heb ik beide nodig, de een of de ander?

Deze vragen zijn nog belangrijker geworden met de stijging van de kunstmestprijzen in de afgelopen periode. Geconfronteerd met deze directe uitdagingen, willen telers inzicht krijgen in opties en alternatieven met betrekking tot kunstmest. Zou koemest of compost een haalbare route kunnen zijn voor degenen die in het verleden op kunstmest hebben gerekend?

Wat is het verschil tussen compost en kunstmest?

Het toepassen van compost en het toepassen van kunstmest zijn twee veelvoorkomende benaderingen voor het leveren van voedingsstoffen aan planten. Hoewel ze op elkaar lijken – en soms complementair kunnen zijn – zijn er enkele belangrijke verschillen.

Compost is een mengsel van afgebroken organisch materiaal, van levende en dode materialen zoals mest, voedselresten en bladeren. Eenmaal afgebroken, wordt compost een voedingsrijk amendement dat wordt gebruikt om de grond te voeden en de plantengroei te bevorderen.

Kunstmest is een natuurlijke of synthetische stof die, indien toegepast, planten direct van voedingsstoffen voorziet. Natuurlijke mest of organische mest wordt gewonnen uit dierlijke en plantaardige bijproducten. Voorbeelden zijn mest en beendermeel. Synthetische meststoffen zijn chemisch vervaardigde verbindingen, zoals ammoniumnitraat en kaliumsulfaat.

Kunstmest tekort

De kunstmestprijzen zijn door een wereldwijd tekort aan kunstmest met gemiddeld 70% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het tekort wordt veroorzaakt door verschillende factoren, zoals de stijgende prijs van aardgas, een bron voor bepaalde stikstofhoudende meststoffen. Met Rusland als ’s werelds grootste exporteur van kunstmest, is de situatie verslechterd door sancties en exportbeperkingen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. De pandemische beperkingen van COVID-19, die de wereldwijde toeleveringsketens in chaos hebben gebracht, hebben de zaken ook gecompliceerd.

Met stijgende kunstmestprijzen wordt voedselzekerheid een dringende kwestie. Voor telers die afhankelijk zijn van kunstmest om de oogst te stimuleren, betekent het toepassen van minder kunstmest over het algemeen lagere gewasopbrengsten. Voor consumenten zou een lagere productie kunnen betekenen dat ze hogere voedselprijzen in supermarkten zien.

Terwijl telers navigeren door het wereldwijde tekort aan kunstmest, kijken velen naar alternatieve methoden. Sommige boeren wenden zich tot hernieuwbare meststoffen, zoals mest of compost, in plaats van chemische kunstmest.

Compost versus kunstmest, wat is het beste?

Nu er wereldwijd een tekort aan kunstmest is, is de mogelijkheid om je bemesting aan te passen en over te stappen naar een systeem dat weinig tot geen kunstmest nodig heeft, voor velen een punt van onderzoek geworden. Hoewel continue bemesting met kunstmest effectief is om planten op korte termijn te helpen, kan het overgaan op compost helpen om de algehele gezondheid van de bodem te herstellen en de opbrengst te verhogen.

Voordelen van compost

Compost is een handige manier om organisch materiaal opnieuw te gebruiken in een rijk amendement dat in de bodem terechtkomt. Composteren stimuleert een circulaire aanpak, waarbij voedingsrijke en biologisch afbreekbare hulpbronnen die een teler of gemeenschap misschien al heeft, terug in de aarde kunnen worden gestopt, waardoor een vruchtbaar groeimedium ontstaat.

Het toevoegen van compost herstelt de algehele gezondheid van de bodem en bevordert zo een gezonde plantengroei. De toevoeging van compost verbetert de fysieke, biologische en chemische eigenschappen van de bodem, waardoor meerdere voordelen mogelijk zijn:

– > Verbeterde bodemstructuur;
– > Betere waterinfiltratie en retentie;
– > Minder bodemerosie/verlies en afvoer;
– > Verbeterde toevoer en opname van voedingsstoffen door gewassen
– > Grotere diversiteit aan microbieel leven in de bodem om planten te helpen groeien en ziektes te weerstaan;
– > Grotere veerkracht op lange termijn in het licht van uitdagingen zoals droogte, bosbranden en overstromingen;
– > Hoewel de exacte hoeveelheden kunnen variëren, bevat een compost van goede kwaliteit doorgaans een breed spectrum aan voedingsstoffen voor planten, waaronder de drie belangrijkste voedingsstoffen voor meststoffen: stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Bovendien levert compost micronutriënten en sporenelementen die chemische kunstmest niet hebben.

Voor telers met grote percelen is een algemene zorg dat het toepassen van grote hoeveelheden compost kostbaar kan zijn. Met deze methode gebruik je een compost extract als techniek om een bepaalde hoeveelheid compost over een groot gebied te verspreiden. Hierdoor verlaag je de kosten voor bemesting terwijl het tegelijkertijd vergelijkbare positieve voordelen biedt. Dit extract – meestal gemaakt door een zak compost in een tank met water te roeren – creëert een vloeistof vol voedingsstoffen en microben, die zich makkelijk over grote gebieden laten uitsproeien.

Naarmate de bodembiologie en -functie verbeteren door de toepassing van compost, helpen de microben in de bodem om bestaande fosfor in de grond en stikstof in de lucht beschikbaar te maken. Op deze manier werkt een teler aan een vermindering van de bemesting in de loop van de tijd, wat de inputkosten verlaagd. Sommige boeren hebben stikstofmeststoffen zelfs radicaal verminderd of volledig geëlimineerd nadat hun bodembiologie was hersteld.

Recent onderzoek in Nature toonde aan dat het gebruik van regeneratieve landbouwmethoden – het vergroten van de gewasdiversiteit en het toevoegen van vruchtbaarheid of stikstofbindende gewassen en organisch materiaal – alleen de grootste opbrengsten opleverde wanneer boeren het gebruik van synthetische stikstofmeststoffen verminderden.

Impact van kunstmest

Kunstmest kan een handige manier zijn om op korte termijn gerichte chemische elementen aan planten te leveren. Hoewel ze voornamelijk worden gebruikt om voedingsstoffen rechtstreeks aan planten te leveren, kan een hoge afhankelijkheid van chemische kunstmest de bodembiologie schaden en ervoor zorgen dat de bodem na verloop van tijd minder vruchtbaar wordt. In sommige gevallen kan overmatige toediening van kunstmest onbedoelde gevolgen hebben, zoals vervuiling van lucht- en watervoorraden. Overbemesting kan ook leiden tot schade aan de plant, het vermogen van de plant om water op te nemen schaden en de opbrengst beïnvloeden.

Vooruit kijken

Aangezien er in de onvoorziene toekomst een wereldwijd tekort aan kunstmest aanhoudt, ontstaan er mogelijkheden om alternatieve methoden voor het verzorgen van gewassen en land uit te proberen.

Als het gaat om compost versus kunstmest, kan compost een oplossing zijn die telers onderzoeken om een betere bodemgezondheid en veerkracht op de lange termijn te bereiken. Hoewel beide methoden planten voedingsstoffen leveren, voedt compost de grond. Door deze voeding wordt de bodem een robuust groeimedium dat een gezonde plantengroei en gewasopbrengst bevordert.

Origineel artikel verscheen op Kiss the Ground, geschreven door Jennifer Ho.”

De rol van Compostandig

Compostandig gelooft in een samenleving die organisch bedrijfsafval op de plaats waar het ontstaat omzet naar compost.

Dat doen wij door een nieuwe generatie energiezuinige compostmachines te ontwikkelen die nagenoeg geen elektriciteit gebruiken en zeer betaalbaar zijn.

Het resultaat is een lokale verwerking van groenafval en GFE tot compost zonder het onnodig vervoer dat de huidige centraal georganiseerde verwerking met zich meebrengt.

Compostmachine voor organisch bedrijfsafval