Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Composteer-potentieel van organisch bedrijfsafval

Composteer-potentieel van organisch bedrijfsafval

Composteer-potentieel van organisch bedrijfsafval

Wat is het composteer-potentieel van organisch bedrijfsafval? Hoe weet ik of ons bedrijfsafval geschikt is om te composteren? Hoeveel tijd kost dat onze medewerkers? Wat moet ik vervolgens met de compost? Wat is een composteer-potentieel analyse?

Composteren van organisch bedrijfsafval is het laaghangend fruit dat je als eerste plukt op weg naar een meer circulaire bedrijfsvoering. Het is relatief makkelijk te implementeren. Je kan bijvoorbeeld beginnen met de kleine GFE-emmer om de etensresten van de bedrijfslunch te composteren. Als je gaat kijken naar organische reststromen die vrijkomen bij het primaire proces, dan wordt het iets complexer. Maak je geen zorgen, Compostandig helpt je daarmee.

Wat is het composteer-potentieel van ons organisch bedrijfsafval

Nagenoeg al het organische bedrijfsafval dat vrijkomt uit het primaire proces is te composteren. Er zijn een paar vragen die wij jullie kunnen helpen beantwoorden. Denk daarbij aan het toevoegen van zaagsel voor het bereiken van een goede C:N verhouding. Maar ook een eventuele voorbewerking om het materiaal te verkleinen. In de composteer-potentieel analyse werken wij dit voor jullie uit. We kijken samen naar een voor jullie passend wijze.

Hoeveel tijd kost dat onze medewerkers?

In de regel kost het composteren de werknemers geen extra tijd. Er is nu vaak al iemand die iets in zijn functiebeschrijving heeft staan over het afvalmanagement. Composteren vraagt een kleine aanpassing van de bestaande werkzaamheden. Door het huidige werkproces slim aan te passen, blijft de extra tijd in de regel beperkt. Daarnaast ontstaan vaak elders in het proces kleine tijdsvoordelen.
In de composteer-potentieel analyse werken wij dit voor jullie uit.

Wat moet ik vervolgens met de compost?

Dank denk je nu misschien: “Leuk dat ik mijn afval ga composteren, maar dan zit ik met compost”. Compost is een waardevolle grondstof. Akkerbouwers en CSA-initiatieven zijn altijd op zoek naar schone compost zonder vervuiling van plastic en of glas. Daarnaast is het compost in te zetten als marketingcommunicatie middel om de duurzame ambities van jullie organisatie tastbaar te maken. Compostandig kan helpen om dit voor jullie vorm te geven.
In de composteer-potentieel analyse werken wij dit voor jullie uit.

Composteer-potentieel van organisch bedrijfsafval

Wat is een composteer-potentieel analyse?

Blij dat je dat vraagt. 😉 De composteer-potentieel analyse is een specifiek voor jullie organisatie gemaakte analyse van het composteer-potentieel van het organisch bedrijfsafval van jullie organisatie. Het is onderdeel van een proces dat maximaal 1,5 maand duurt. Reeds eerder voerde wij dergelijke analyses uit voor o.a. ONS BUITEN, Van Vugt Kruiden en Olympic Fruit.

Wat je ontvangt als onderdeel van de composteer-potentieel analyse:
-> Een persoonlijk intakegesprek bij jullie op locatie;
-> Een visuele controle van het organisch bedrijfsafval;
-> Gedurende 1,5 maand de beschikking over een compostmachine van Compostandig;
-> Inhoudelijke analyse van jullie organisch bedrijfsafval [dichtheid, vochtigheid, etc.];
-> Indicatie van de bewerkingstijd voor het personeel;
-> Welke belemmeringen er [mogelijk] zijn om composteren te introduceren;
-> Een voorstel om te komen tot een goede mix van groen en bruin materiaal;
-> Een sample van jullie eerste eigen compost;
-> Een bodembalansanalyse van de geproduceerde compost;
-> Een uitspraak over het composteer-potentieel van jullie organische bedrijfsafval;
-> Mogelijke verkoopkanalen of marketingcommunicatie tools waarbij de door jullie geproduceerde compost een rol speelt;
-> Wat er mogelijk moet worden aangescherpt in het werkproces om composteren te introduceren;
-> Een indicatief overzicht van kosten en terugverdientijd;
-> Een geschreven verslag waarin dit alles is vastgelegd.

Wat kost een composteer-potentieel analyse?

Bij de composteer-potentieel analyse maken wij onderscheid naar een bedrijfs- of een gebiedsgerichte aanpak. Bij de bedrijfsgerichte aanpak wordt er specifiek gekeken naar de organische reststromen binnen de organisatie. Dat gaat in de regel gaat het over het primaire proces van een bedrijf. Het kan een gaan om een analyse van een evenement. Het betreft dan een evenement met een evenemententerrein dat minder dan één hectare is. De investering voor een bedrijfsgerichte composteer-potentieel analyse is €1.500.

Bij een gebiedsgerichte aanpak wordt er gekeken naar een wat groter gebied. Dat kan bijvoorbeeld een klein eiland zijn, maar ook een wijk of een industrieterrein. Daarnaast kan het ook een evenement zijn met een evenemententerrein dat groter dan één hectare is. De investering voor een gebiedsgerichte composteer-potentieel analyse is €3.000.

Wil jij weten wat het composteer-potentieel is van jullie organische bedrijfsafval? Vraag dan nu de composteer-potentieel analyse aan. Contact ons op info@compostandig.nl

Een composteermachine kopen vraagt significant andere afwegingen dan de aanschaf van pompwagen of de keuze voor een afvalvervoerder. Lees onze ultieme gids waarin alles staat wat je moet weten als je overweegt een composteermachine te kopen.