Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Compostmachine voor organisch bedrijfsafval

Compostmachine voor organisch bedrijfsafval

Composteermachine van Compostandig

Een compostmachine is een oplossing voor het lokaal verwerken van organische bedrijfsafval tot compost. Door te composteren worden reststromen met meer dan 50% gereduceerd. Daarbij is een reststroom een kostenpost. Compost is een grondstof met een economische EN een ecologische waarde.

Het huidige pad van onze lineaire economie, die louter focust op economische groei, is een doodlopende route. We zullen moeten zorgen dat alle bedrijfsactiviteiten een bijdrage leveren aan ecologische groei EN het welzijn van onze samenleving. Dat betekent een nieuwe definitie van afval [reststromen] en een zo hoogwaardig mogelijk verwerking [niet verbranden] en het lokaal verwerken van materiaal ipv alles te outsourcen en centraliseren.

In de natuur is er geen afval

Composteren is ouder dan de mensheid, composteren is de essentie van de natuur. Composteren is één van de processen waarmee de natuur reststromen omzet naar grondstoffen. In de natuur is er namelijk geen afval. De output van het ene systeem is de input van het andere systeem. Afval is een menselijk begrip.

Gelukkig spreekt men steeds vaker over reststromen. Dat geeft aan dat er een wijziging in het denken aan het plaatsvinden is. Dat men materiaal anders aan het bekijken is. Afval klinkt als het einde van de levensduur, terwijl in de natuur alles cyclisch is.

Waarom organische reststromen een probleem zijn van hedendaagse bedrijfsvoering

In onze samenleving hebben wij ervoor gekozen om activiteiten te clusteren. Wonen, recreëren, voedselproductie en overige bedrijvigheid vinden plaats in daarvoor aangewezen gebieden. Deze gebieden zijn gestructureerd in het bestemmingsplan. Hierdoor ontstaan reststromen zoals organisch bedrijfsafval op specifieke plekken in geconcentreerde vorm.

Een reststroom in geconcentreerde vorm, geeft een uitdaging om die nuttig en hoogwaardig te verwerken. Terwijl als je twee of drie verschillende [organische] reststromen kan combineren er een microbiologische oplossing voor dat menselijke probleem ontstaat. Het clusteren van menselijke activiteit zorgt ook voor het clusteren van reststromen waardoor het lastiger is om die nuttig te verwerken.

[Dat is een groot nadeel van die specifieke bestemmingen.]

De natuurlijke oplossing voor organisch bedrijfsafval

Die microbiologische oplossing heet composteren en dat proces kan op verschillende manieren gebeuren. Ongeacht de gekozen methode, dient er een goede verhouding van vocht, groen en bruin materiaal aanwezig te zijn. Door dit mengsel periodiek te beluchten, kunnen de microben hun werk doen.

Compost rillen

Dampende compost rillen [Foto credit van Iersel]

Bij huis tuin en keuken compostering, faciliteer je dit proces in een compostbak. Bedrijfsmatige compostering gebeurt echter vaak door rillen aan te leggen. Deze rillen hebben de vorm van een zandduin zoals in het voorbeeld op de afbeelding.

 

Het aanleggen van deze rillen vraagt wel een stevig aantal m2 om de rillen aan te leggen, vloeistof dichte vloeren en grote machines om de rillen te keren. Daarom laten wij ze in dit artikel verder even buiten beschouwing.

Hoe de compostmachine het natuurlijke proces faciliteert

De uitgangssituatie is dus een goede verhouding van vocht, groen en bruin materiaal. Organisch bedrijfsafval bestaat in de regel voor het overgrote deel uit groen materiaal dat iets te vochtig is voor een efficiënt composteerproces. Door bruin materiaal toe te voegen, wordt het teveel aan vocht geabsorbeerd en worden de micro-organismen getrakteerd op een heerlijke maaltijd.

Temperatuurmeting in compostmachine

Temperatuurmeting in compostmachine

Door de activiteiten van de micro-organismen, warmt het materiaal op tot temperaturen tussen de 55 en 70 ℃. Deze temperatuurstijging zorgt voor het afbreken van de reststromen waardoor het verandert in compost. De hoge temperaturen zorgen tevens dat eventueel aanwezige pathogenen, ziekteverwekkers en zaden van [on]kruid onschadelijk worden gemaakt.

Het enige dat er vervolgens nodig is om de hoge temperaturen in stand te houden, is bescherming tegen de elementen [koude wind of felle zon] en een periodieke beluchting van het mengsel. Dat is de rol die de nieuwe generatie compostmachines in het natuurlijke proces faciliteert.

De ontwikkeling van een nieuwe generatie compostmachines

Veel van de compostmachines die nu op de markt zijn, werken op een fundamenteel andere manier. Ze functioneren op basis van een combinatie van elektriciteit input en een bacteriecultuur. Dit geeft enerzijds hoge energiekosten en anderzijds een output die niet voldoet aan de normen voor compost.

Compostandig ontwikkeld en bouwt een nieuwe generatie compostmachines die werken op basis van biologische warmte. Door te zorgen voor een goede verhouding EN een goede menging van vocht, groen en bruin materiaal faciliteren deze machines het natuurlijke proces met een verwaarloosbare input van energie.

De compostmachines zijn beschikbaar voor verschillende bedrijfsactiviteiten waarbij het type compostmachineComposteermachine van Compostandig wordt afgestemd op de specifieke hoeveelheid van een reststroom die ontstaat. Afhankelijk van de samenstelling van deze reststromen, is het mogelijk om in 25 tot 40 dagen tot een stabiel eindproduct [compost] te komen.

De kleinste compostmachine heeft een capaciteit van 9.000 kilo organisch materiaal per jaar [170 kilo per week] en de grootste heeft een capaciteit van 70.000 kilo per jaar [1.400 kilo per week].

Omdat de compostmachines zo betaalbaar zijn, is het goed mogelijk om meerder machines te combineren om hoeveelheden > 70.000 kg per jaar te verwerken.

Kenmerken van de compostmachines van Compostandig

Op dit moment ontwikkelen wij bij Compostandig drie verschillende varianten van deze nieuwe generatie compostmachines. Het onderscheidend vermogen van deze machines is naast de betaalbaarheid het extreem lage energieverbruik in vergelijking met concurrerende machines.

Onderstaand een overzicht van de compostmachines die Compostandig op dit moment aanbiedt.

Kenmerken compostmachines van compostandig

Voor vragen over deze composteermachines kunt u contact met ons opnemen.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Een composteermachine kopen vraagt significant andere afwegingen dan de aanschaf van pompwagen of de keuze voor een afvalvervoerder. Lees onze ultieme gids waarin alles staat wat je moet weten als je overweegt een composteermachine te kopen.

 

1 reactie op “Compostmachine voor organisch bedrijfsafval”

  1. Pingback: Composteermachines en composteer oplossingen - compostandig

Reacties zijn gesloten.