Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Video over de nieuwe generatie compostmachines

Video over de nieuwe generatie compostmachines

De nieuwe generatie compostmachines

Onder de rook van Rotterdam, in het landelijke gebied van de Hoeksche Waard, werkt Compostandig aan de ontwikkeling en de bouw van de nieuwe generatie compostmachines voor organisch bedrijfsafval die werken op basis van biologische warmte.

Deze compostmachines zijn een oplossing voor het lokaal verwerken van organische reststromen tot compost. Door te composteren worden reststromen met meer dan 50% gereduceerd.

Daarbij is een reststroom een kostenpost.
Maar compost is een grondstof met een economische EN een ecologische waarde.

In deze video geven wij een inkijkje in de productie van de nieuwe generatie compostmachines voor organisch bedrijfsafval. Samen met een aantal kennispartners werken wij aan het prototype van een compostmachine die werkt op basis van biologische warmte.

De compostmachine van Compostandig verbruikt een fractie van de energie van concurrerende machines en zet organisch bedrijfsafval op de plaats waar het ontstaat omzet naar compost. Er is veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen compost en het bodemleven. Door organische bedrijfsafval te composteren werk je daarom mee aan herstel en behoud van biodiversiteit, klimaatadaptatie en CO2 reductie.

Wist je dat je door de verwijdering van organische stof (bijvoorbeeld door verwijdering van planten en bodemverdichting) je de overvloed en soortenrijkdom van meerdere groepen bodemorganismen vermindert? [bron]

Het toepassen van Compost is misschien wel de gemakkelijkste manier om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen. Het maakt daarbij niet uit of dit materiaal ter plaatse wordt gemaakt of wordt aangevoerd van een externe bron. Het mag duidelijk zijn dat je met de nieuwe generatie compostmachines van Compostandig compost maakt op de plek waar de organische reststroom ontstaat.

We zullen daar in komende blog artikelen uitgebreid op terugkomen. We gaan dan dieper in op hoe wij komen tot de stelling dat door te composteren je een bijdrage levert aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en CO2 reductie.

de nieuwe generatie compostmachines maken compost van organisch bedrijfsafval
Compost gereed voor gebruik op de bodem