Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Lokaal kringlopen sluiten

Lokaal kringlopen sluiten

Lokaal kringlopen sluiten

Compostandig gaat lokaal kringlopen sluiten in de Hoeksche Waard samen met de Maria Hoeve, De Peerdegaerdt en Hoeksch Hout. Het project beoogd te laten zien dat door reststromen slim te bundelen de nutriënten kringloop kan worden gesloten met aantoonbare milieuwinst.

De huidige situatie is dat enkele projectpartners een reststroom hebben die tegen betaling dient te worden afgevoerd. Hoeksch Hout heeft zaagsel en houtkrullen en De Peerdegaerdt heeft paardenmest. Dit materiaal beland veelal in de vuilverbranding of in de biovergisting. Aan de andere kant heeft een projectpartner behoefte aan bemesting van het land. De Maria Hoeve en De Peerdegaerdt kopen allemaal periodiek compost in. Dit is allemaal te voorkomen als het lukt om lokaal kringlopen te sluiten.

We gaan onderzoeken of wij 2 verschillende soorten compost kunnen maken door de verschillende beschikbare en schone mono [rest]stromen uit de Hoeksche Waard om te zetten naar compost met verschillende karakteristieken. Het composteerproces wordt met biologische warmte gemaakt tot een bodemverbeteraar waar de boer wat aan heeft en die aansluit bij de minerale behoefte van de bodem. Het compost zullen we op een door de akkerbouwer gewenst mineralen niveau proberen te brengen. Dat draagt bij aan de bruikbaarheid van compost en de effectiviteit op het akkerland. Zo gaan wij lokaal kringlopen sluiten.

Lokaal kringlopen sluiten

Het resultaat van lokaal kringlopen sluiten aan de economische kant, is vermindering van afvoer en aanvoer kosten door het sluiten van de kringloop. Door de verbetering van de grond wordt gewerkt aan de toekomstbestendigheid van het landbouwsysteem. Daarnaast willen wij de milieuwinst [CO2 besparing] vertalen naar ‘Carbon Credits’ voor de akkerbouwer die daarmee een nieuwe inkomstenbron genereert.

De komenden maanden zullen wij hier periodiek updates posten over dit project rond lokaal kringlopen sluiten. Wij delen de inzichten die wij hebben opgedaan en de zaken waar wij tegenaan gelopen zijn. Daarnaast worden er foto’s en filmopnames gemaakt. Denk hierbij aan het verzamelen van de materialen, het mengen van de ingrediënten en het verzamelen van de compost.

Wij gaan in dit project werken aan een structurele oplossing voor het composteren van paardenmest. Wij combineren dit met het zaagsel en de houtkrullen van een middelgrote houtzagerij van onbehandeld hout. De composteerde paardenmest komt beschikbaar voor de akker- en tuinbouw. Wil je meer weten over onze composteerstraat voor paardenhouderij en of manege, neem dan contact met ons op.